logo oferty

wyjazdy tematyczne

Wyspa Wolin – między wodą a lądem

Uczestnicy wycieczki zapoznają się z takimi tematami jak:

 • sposób powstawania form geomorfologicznych, wynikających z wpływu morza na strefę brzegową wyspy
 • formy geomorfologiczne, wynikającej z wpływu morza na strefę brzegową wyspy
 • tradycyjne potrawy z tego regionu Europy
 • typy wysp i ich genezę
 • ekosystemy nadmorskie oraz narysować ich modele terenowe
 • zawód rybaka
 • zagrożenia dla ekosystemów nadmorskich

 

 

 

 

 

 

 

Tatry – tundra, tajga i lasy nemoralne

Uczestnicy wycieczki zapoznają się z takimi tematami jak:

 • znaczenie zmienność geomorfologicznej dla zmienności mikroklimatycznej, a przez to roślinności
 • biomy na Ziemi – zróżnicowanie oraz geneza
 • krajobraz gór wysokich oraz powiązanie z klimatycznymi piętrami roślinności
 • tradycyjne potrawy z tego regionu Europy
 • pojęcie adaptacji i zauważać przyczynę i skutek w budowie i zachowaniach organizmów
 • przykłady gatunków, które realizują adaptacje typowe dla biomów, które odpowiadają piętrom roślinnym w górach
 • konsekwencje zmian klimatycznych dla ochrony bioróżnorodności oraz wskazać metody ochrony gatunków
 • zawód cieśli lub bacy

 

Puszcza Białowieska – w poszukiwaniu pierwotności

Uczestnicy wycieczki zapoznają się z takimi tematami jak:

 • szczegółowa budowa lasu
 • założenia koncepcji antropopresji, hemerobii i pierwotności
 • fazy życia lasu i wyjaśnić charakter mozaikowatości lasów naturalnych
 • zawód bartnika/pisanie ikon
 • reliktowość, przykłady reliktów puszczańskich
 • elementy typowe dla lasów reliktowych
 • metody badań zmienności siedliskowej, zdjęcie fitosocjologiczne, znaczenie mikroreliefu
 • konflikty społeczne wokół dzikich terenów przyrodniczych w oparciu o różne teorie filozoficzne
 • metody ochrony, prowadzące do naturalizacji terenów przyrodniczych
 • tradycyjne potrawy z tego regionu Europy