O nas

Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt” – profil działania fundacji dotyczy przede wszystkim inicjatyw specjalistycznych, obejmujących pracę z artystami, badaczami i popularyzowanie nauki.

Sukcesywnie tworzymy warunki dla działalności artystycznej, rozwijamy pracownie, wystawiennictwo i organizujemy inne wydarzenia kulturalne. Zajmujemy się społecznym monitoringiem i opieką nad dziedzictwem przyrodniczym. Fundacja realizuje opracowania fachowe i popularnonaukowe.

Pracownicy fundacji uczestniczyli w badaniach przyrodniczych i opiniowaniu planów ochronnych na terenie Wielkopolski oraz między innymi w Puszczy Białowieskiej. Naszą misją jest ponadto diagnozowanie potrzeb społecznych i integrowanie środowisk badaczy, artystów i społeczników oraz tworzenie platformy współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej

Kontakt

skontaktuj się z nami

519 731 311
519 731 322
ul. Lednogóra 18 J
62-261 Lednogóra
kontakt@inspekt.org.pl
Formularz kontaktowy